beeldmerk-alblas-van-meurs

Fiscaal nieuws

Mogelijk kunt u een herinvesteringsreserve vormen in 2023

Mogelijk kunt u een herinvesteringsreserve vormen in 2023 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

10 december 2023 - Indien u in 2023 een bedrijfsmiddel hebt verkocht, dan kunt u de behaalde winst opnemen in een herinvesteringsreserve (HIR) om de belastingheffing over deze winst uit te stellen. Een essentiële voorwaarde is dat u op de balansdatum het voornemen heeft om te herinvesteren, en het is raadzaam maatregelen te treffen om dit voornemen te documenteren, zoals het opvragen van offertes.
Lees meer...

Bekijk of u dit jaar nog versneld kunt afschrijven

Bekijk of u dit jaar nog versneld kunt afschrijven - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

7 december 2023 - Als u in 2023 heeft geïnvesteerd in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, biedt de VAMIL-regeling de mogelijkheid om tot 75% van de investering willekeurig af te schrijven. Deze versnelde afschrijving vermindert de fiscale winst, wat resulteert in lagere belastingbetalingen. 
Lees meer...

Voorkom de desinvesteringsbijtelling in 2023

Voorkom de desinvesteringsbijtelling in 2023 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

6 december 2023 - De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de winst van een onderneming die plaatsvindt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel waarvoor eerder investeringsaftrek is toegepast. 
Lees meer...

Maak dit jaar nog gebruik van de investeringsaftrek

Maak dit jaar nog gebruik van de investeringsaftrek - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

6 december 2023 - De investeringsaftrek bestaat uit drie delen: de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), en Energie-investeringsaftrek (EIA). De KIA is een aftrekpost op de winst voor investeringen tussen €2.601 en €353.973 in bedrijfsmiddelen die voor investeringsaftrek in aanmerking komen. De maximale KIA in 2023 is €17.841 en loopt af bij hogere investeringen. 
Lees meer...

Herwaardering proceskostenvergoeding WOZ en bpm met ingang van 2024

Herwaardering proceskostenvergoeding WOZ en bpm met ingang van 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

24 november 2023 - Het kabinet wil het voor bezwaarbureaus financieel minder aantrekkelijk maken om veel en langdurige juridische procedures tegen WOZ- en bpm-besluiten te starten. 
Lees meer...

Tarief box 3 omhoog in 2024

Tarief box 3 omhoog in 2024 - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

21 november 2023 - Het tarief in box 3 van de inkomstenbelasting gaat in 2024 omhoog van 32 naar 34 procent. Daardoor betaalt u meer belasting. Het tarief in 2024 zou eerst 33 procent zijn. In 2025 blijft het tarief hetzelfde als in 2024: 34 procent.
Lees meer...

Houd rekening met afbouw van de mkb-winstvrijstelling

Houd rekening met afbouw van de mkb-winstvrijstelling - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

12 november 2023 - Dit jaar bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst, ongeacht de hoogte van de winst, na aftrek van ondernemersaftrek (waaronder zelfstandigen-, starters- en meewerkaftrek). 
Lees meer...

Wijziging btw eigen bijdrage personeelsvoorziening of geschenken

Wijziging btw eigen bijdrage personeelsvoorziening of geschenken - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

26 oktober 2023 - Vanaf 1 januari 2024 verandert er iets voor de btw bij een eigen bijdrage voor personeelsvoorziening of geschenken. Tot 1 januari 2024 mag u deze eigen bijdrage (exclusief btw) nog aftrekken van de uitgaven.Ontvangt u van werknemers of relaties een eigen bijdrage voor de personeelsvoorzieningen of relatiegeschenken? Tot 1 januari 2024 mag u deze eigen bijdrage (exclusief btw) nog aftrekken van de uitgaven. Als de uitgaven op die manier onder het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA)-drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) komen, mag u de btw over de uitgaven aftrekken. 
Lees meer...

Verhogen kwarttarief kampeerauto naar halftarief (mrb)

Verhogen kwarttarief kampeerauto naar halftarief (mrb) - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

23 oktober 2023 - In het Belastingplan 2024 wordt voorgesteld om het kwarttarief voor een door een particulier gehouden kampeerauto in de motorrijtuigenbelastng (mrb) te verhogen naar een halftarief met ingang van 1 januari 2026. 
Lees meer...

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag

Verhoging accijnstarief sigaretten en shag - Copyright Thinkstock

© Thinkstock

2 oktober 2023 - De verhoging van de accijnzen gaat in vanaf 1 april 2024. Als gevolg van de maatregel bedraagt de gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten van twintig stuks in 2024 naar verwachting € 10,70. Voor een pakje shag van 50 gram bedraagt de gemiddelde verkoopprijs in 2024 naar verwachting € 24,14. 
Lees meer...

adres Turfschipper 92
2292 JB Wateringen
tel 0174 226 221
adres Aletta Jacobslaan 8
1187 PZ Amstelveen
tel 0174 226 221
bank NL33 INGB 0671 2313 75
kvk 52263983
btw NL8503.68.030.B01