beeldmerk-alblas-van-meurs

Jaarrekeningen

Nadat de boekhouding geheel gemaakt is moet er jaarlijks een jaarrekening worden opgemaakt. Deze jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening.

Om zo optimaal mogelijke een beeld te krijgen van de financiële situatie van uw bedrijf bespreken we de jaarrekening zo nodig met u ter aanvulling en verduidelijking.

adres Turfschipper 92
2292 JB Wateringen
tel 0174 226 221
adres Veenendaalplein 12
1185 DD Amstelveen
tel 020 643 67 41
bank NL33 INGB 0671 2313 75
kvk 52263983
btw NL8503.68.030.B01